Zájmové kroužky 2018/19

31.08.2018 14:38

Vážení rodiče, vítáme Vás v novém školním roce 2018/19 s novou nabídkou zájmových kroužků. V případě zájmu si můžete vybrat a následně také přihlásit Vaše děti na webových stránkách školy https://www.zssnp.cz/krouzky/  od 3. září 20.00 h do 7. září 20.00 h. Prosíme, abyste platbu za zvolený kroužek provedli převodem na účet školy 2700509843/2010 do 15. 9. 2018. U platby uveďte variabilní symbol daného kroužku a do zprávy pro příjemce připište jméno, příjmení a třídu dítěte. V případě, že budete chtít, aby Vaše dítě navštěvovalo daný kroužek i ve druhém pololetí, nemusíte jej už znovu přihlašovat, kroužky budou pokračovat automaticky. Platbu na druhé pololetí provedete opět bankovním převodem se stejnými náležitostmi. Pokud si ve II. pololetí přejete z kroužku odhlásit, napište, prosím, vedoucímu kroužku. Děkujeme.

Zpět