Zahraniční návštěva ve škole

28.02.2016 20:35

Ve dnech 22. – 26. února 2016 se uskutečnil pracovní pobyt 9 učitelů z partnerských  škol projektu v naší škole (3 učitelky z litevské školy, 2 učitelky a 1 učitel ze španělské školy a 3 učitelé ze slovenské školy). Cílem jejich pracovního pobytu u nás bylo seznámit se s úrovní výuky cizích jazyků a s používáním metody CLIL v různých ročnících naší školy. Hosté absolvovali celkem 8 hospitací v hodinách, kde naši učitelé použili metodu CLIL, ale podle vlastního zájmu navštívili i další hodiny. Na závěrečné hodnoticí schůzce všichni oceňovali velmi dobrou úroveň angličtiny našich žáků, vysokou úroveň znalostí a dovedností žáků (např. byli velmi překvapeni, jak žáci 5. třídy bez problémů zvládnou hodinu matematiky v angličtině), ale i příjemné prostředí ve škole a vstřícný přístup všech žáků i učitelů. Naši učitelé ocenili možnost výměny informací a zkušeností i příležitost k praktické konverzaci v angličtině. Věříme, že navázání přátelských profesních vztahů přispěje k dalšímu obohacení vzdělávacího procesu.

Další pracovní setkání skupiny učitelů ze všech škol, které jsou partnery projektu, se uskuteční již v březnu na Slovensku v Základní a mateřské škole v obci Vinné.

Informace o projektu najdete na webových stránkách projektu: https://clilforall.jimdo.com/

Zpět