Výzva k přihlašování do kroužků angličtiny a 2. cizího jazyka (kroužky typu A) pro příští školní rok:

06.06.2017 12:55

Od  1. do 30. 6. je na webových stránkách otevřen  portál v záložce KROUŽKY /vlevo na obrazovce. Jedná se o přednostní přihlašování do kroužků angličtiny pro budoucí (od  září 2017) 3., 4. a 5. ročník a budoucího 6. ročníku se týká kroužek 2. cizího jazyka. 

Další kroužky typu B budou na webových stránkách školy pro přihlašování otevřeny koncem srpna.

Zpět