Výstava v galerii městské knihovny zahájena

06.05.2014 11:05

V ponděli 5.5. v 17:00 byla vernisáží zahájena výstava uměleckých děl našich absolventů k oslavám 50. výročí otevření školy. Velký dík patří samozřejmě všem, kteří poskytli svá díla i těm, kteří se podíleli na vytvoření této výstavy a především paní Marii Rumlarové, bez jejíhož hektického nasazení a zápalu pro věc, by jsme si tento krásný zážitek nepochybně neužili. Výstava v knihovně potrvá až do 7.června.

Zpět