VÝSLEDKY SPORTOVNÍHO DNE

09.06.2016 12:46

 

Dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky sportovních klání, které minulý týden probíhaly mezi žáky prvního i druhého stupně v rámci dětského a sportovního dne.

V turnaji ve vybíjené na prvním stupni v jednotlivých ročnících obsadily první místa tyto třídy: 3. B, 4. C, 5. A.

V turnaji ve fotbale dopadly nejlépe týmy: 3. C, 4. A, 5. B a Vojtovo družstvo.

Samostatné disciplíny pro první stupeň byly vyhodnoceny ve třídách.

Pro druhý stupeň bodovaly nejlépe ve fotbale třídy: 6. B, 7. B, 8. A, 9. A,

ve florbale 6. B, 7. B, 8. B, 9. B

a v přehazované 6. C, 7. A, 8. A, 9. A.

Výkony ve sportovních disciplínách byly rozděleny do 4 kategorií: dívky 6. – 7. ročník, dívky 8. -9. ročník, chlapci 6. – 7. ročník, chlapci 8. -9. ročník. Jmenujme tedy ty nejlepší z nich:

BĚH 60 M

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1. Pavlátová 6.B                                     1. Tanchynets 7.C

2. Králíčková 6.C                                    2. Eliáš Štefan 7.A

3. Hošáková 7.A                                     3. Hájek 6.A

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1. Pavlíčková 8.A                                   1. Žďárský 9.B

2. Wiszová 9.A                                       2. Flégl 9.B

3. Štěpánová 8.A                                   3. Votava 8.A

SKOK DALEKÝ

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1.Pavlátová 6.B                                      1. Tuček 7.A

2. Králíčková 6.C, Hošáková 6.B           2. Pašta 7.A

3. Voříšková 6.B                                     3. Eliáš 7.A

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1. Pavlíčková 8.A                                   1. Šmída 8.A

2. Horynová 9.A, Muzikantová 9.A           2. Klíma 8.B

3. Hůrková 9.A, Wiszová 9.A

SKOK VYSOKÝ

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1. Tranová 7.A                                       1. Tuček 7.A

2. Hamáčková 7.B                                 2. Kollátor 7.A

3. Voříšková 6.B, Šprincová 6.B           3. Laksar 7.C, Tanchynets 7.C

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1. Wiszová 9.A, Tey 8.B                        1. Bis 9.A

2.-- -- -- -- -- -- -- -                             2. Kott 9.A, Černý 9.B

3. Pavlíčková 8.A, Kovářová 8.B            3. Kvasnička 8.B

KUŽELY

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1. Zuzaňáková 6.C                                 1. Moravec 7.B

2. Horáková 6.C                                     2. Žitný 7.C

3. Jelínková 6.C, Kopecká 7.A              3. Kárník 7.B, Madurkay 6B, Taubner 7B

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1. Beranová 8.B                                     1. Hypský 8.B

2. Kazdová 8.B                                       2. Ludvík 8.B

3. Žáková 8.B                                         3. Klíma 8.B

HOD NA KOŠ – nejlepší hody

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

Jelínková 6.C, Kavalírová 6.A               Voříšek 6.B

ŠVIHADLO

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1. Spejchalová 6.A                                 1. Vachoušek 7.C

2. Folbergerová 7.B                               2. Žitný 7.C

3. Dundová Iveta 7.C

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1. Runštuková 9.B                                 1. Hypský 8.B

2. Prouzová 9.A                                     2. Sun 8.B

3. Bařinová 9.B                                      3. Klíma 8.A

VRH GRANÁTEM

DÍVKY 6.-7.                                             CHLAPCI 6.-7.

1. - 6. místo:                                           1. – 3. místo:

Bařinová 6.A, Bartlová 7.C,                  Durschmied 7B, Mareš 6A,

Dundová 7.C, Jilemnická 7.C,               Vachoušek 7C

Jelínková 9.C, Šormová 7.C

DÍVKY 8.-9.                                             CHLAPCI 8.-9.

1.Michajlíková 9.A                                1. Votava 8.A

2.Beranová 8.B, Tey 8.B                       2. Hypský 8.B, Pátek 8.B, Šmída 8.B

Vítězům moc gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Velké poděkování patří také žákům 9. a 8. tříd i vyučujícím, kteří se do průběhu těchto akcí zapojili.

Žákovský parlament.

Zpět