VYHLÁŠKA o způsobu hodnocení ve druhém pololetí 2019 - 2020

28.04.2020 19:36

VYHLÁŠKA

ze dne 27. dubna 2020

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení

výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního

roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, ( u nás: únor a dva dny z 2. týdne v březnu)

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

§ 2

Zkoušky a komisionální zkoušky – předpokládáme, že se u nás ve škole konat nebude…

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

 
Plné znění vyhlášky ve formátu PDF najdete ZDE.
Zpět