Výdej zápisových lístků pro žáky přijaté na víceletá gymnázia

19.04.2016 20:15

Vážení rodiče,

po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její) nástup na tuto školu stvrdit odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. Ten vydává ZŠ – konkrétně výchovná poradkyně paní Mgr. Iveta Bartošová. Je proto nutné neprodleně po kladném výsledku přijímacího řízení požádat o vydání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na e-mailové adrese bartosova@edu-zssnp.cz. Vlastní dokument bude připraven k vyzvednutí do dvou dnů po Vašem oznámení u výchovné poradkyně v níže uvedeném termínu. Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka, po předložení jeho dokladu totožnosti.

Termín vydávání zápisových lístků:

Úterý 26 .4. od 14:00 do 16:00 v kanceláři zástupců ředitelky.

Zpět