Volby do ŠKOLSKÉ RADY

20.11.2017 13:24

Volby zákonných zástupců do Školské rady ZŠ Třída SNP, Hradec Králové       

Tajné volby zákonných zástupců do Školské rady při Základní škole Třída SNP, Hradec Králové proběhly v úterý 14.11.2017. Zákonní zástupci žáků volili v průběhu odpoledne, kdy probíhaly na škole Informace pro rodiče. Ve vestibulu školy obdrželi zákonní zástupci volební lístky, které vhodili do improvizované volební urny (uzavřená krabice). Všechny volební lístky byly předány volební komisi.

Složení volební komise:   PeadDr. Zdena Hartingerová, předsedkyně

                                             Mgr. Petra Jelinková, členka

                                             Mgr. Aleš Mrázek, člen

Volební komise provedla dne 15. 11. 2017 sčítání s tímto závěrem:

Celkem bylo odevzdáno 89 hlasovacích lístků, z toho 84 platných hlasovacích lístků

Kandidáti: Mgr. Petr Strnad získal 84 hlasů

                   Pavlína Kloboučníková získala 84 hlasů

Do Školské rady ZŠ Třída SNP byli na období 2018 – 2021  zvoleni zákonnými zástupci žáků Mgr. Petr Strnad a Pavlína Kloboučníková

 

Členové volební komise

PeadDr. Zdena Hartingerová, předsedkyně

Mgr. Petra Jelinková, členka

Mgr. Aleš Mrázek, člen

V Hradci Králové 20. 11. zapsala 

                                                                        PeadDr. Zdena Hartingerová, předsedkyně volební komise

 

Zpět