Třídní schůzky v následujícím období

24.02.2014 14:17

Zbytek školního roku 2013/2014 bude organizován následovně:

·         Třídní schůzky všech tříd se uskuteční v plánovaném termínu15.4.2014 od 17:00 hodin.

·         Schůzka nového Výboru Sdružení se uskuteční 15.4.2014 v 16:00 hodin v ředitelně školy.

·         Schůzka všech třídních důvěrníků se uskuteční také 15.4.2014 v 16:30 hodin v IC FRAUS (vedle sborovny 2.st.)

·         Třídní schůzky 10.6.2014 budou nepovinné – rodiče se s třídními učiteli dohodnou v dubnu, zda se schůzka jejich třídy v červnu uskuteční nebo ne.

·         Konzultační hodiny pro individuální projednávání prospěchu a chování žáků jsou zveřejněnyna webu školy a na informační tabuli ve vstupní hale školy.

 

Změny v systému spolupráce školy se Sdružením od školního roku 2014/2015 – na základě výsledků jednání třídních důvěrníků dne 12. 11. 2013:

1.    Třídní schůzky povinně pro všechny třídy 2x ročně (září, únor) – obsahem bude plánování akcí třídy na pololetí a organizační záležitosti školy/třídy. Nebude se projednávat chování a prospěch žáků.

2.    Další třídní schůzky budou nepovinné podle rozhodnutí jednotlivých tříd – listopad, květen.

3.    V případě potřeby může být svolána mimořádná třídní schůzka (jednotlivé třídy dle aktuální potřeby).

4.    Prospěch a chování žáků budou zákonní zástupci projednávat s učiteli v době jejich konzultačních hodin (každý učitel 1x za měsíc 2 hodiny – je zveřejněno na webu školy) po objednání prostřednictvím mailu nebo telefonicky. V lednu budou mít učitelé konzultační hodiny 2x – konec prvního pololetí.

5.    Sdružení bude mít svou stránku se službou „kontaktujte mě“ na webu školy.

6.    Schůzka třídních důvěrníků bude 2x ročně – buď září a únor nebo flexibilně dle potřeby.

7.    Schůzky výboru Sdružení budou organizovány flexibilně na základě dohody členů výboru.

Zpět