Třídní schůzky a co trápí nás i vás:

18.09.2017 11:07

Jsou to vši.

Takže, jak na ně.

Výskyt vší v dětských kolektivech je i v dnešní moderní době věc běžná a bohužel i častá.

V žádném případě nesouvisí pouze se špatnými hygienickými podmínkami, proto není proč se stydět, zavírat před touto skutečností oči nebo propadat panice, ale věc efektivně řešit.

Nabízíme zkušenosti a nápady, které vzešly jak z odborných publikací, tak z řad pedagogů a rodičů.

  • Pravidelně prohlížet hlavu preventivně a včas výskyt vší zachytit. Všímat si průvodního projevu – svědění a následného drbání hlavy.
  • Pokud se vši u dítěte objeví, informujte neprodleně třídní učitelku, která bude opět bezodkladně informovat rodiče dané třídy i kolegy v daném ročníku či na celém stupni a také vedení školy.
  • Uvědomujeme si, že úplná likvidace vší je věc časově a často i finančně náročná. Nutná je proto zejména důslednost a zodpovědnost všech zúčastněných. Hlavu důkladně umýt vhodným přípravkem dle návodu, a to opakovaně, což zneškodní živé jedince. Je ale zároveň nezbytně nutné vyčesat (všiváčkem) pečlivě všechna vajíčka = hnidy, protože jinak se cca po týdnu vylíhne nová generace vší a vše začíná od začátku.
  • Dítě ponechat doma po dobu výskytu živých vší a zamezit tak jejich dalšímu šíření.
  • Děti upozornit, aby si nepůjčovali pokrývky hlavy, sponky, čelenky apod.
  • V době výskytu vší vyloučit nebo omezit aktivity, při kterých dochází k blízkému kontaktu mezi dětmi.
  • Vyloučit nebo omezit kontakt s polštářky ve třídách, s molitany v družině, s žíněnkami v tělocvičně (aktivity, kdy děti pokládají hlavu na stejné místo . např. kotouly).
  • Jako prevenci je možné uvést zejména pravidelné prohlídky vlasů, zaplétání vlasů u děvčat, krátký střih vlasů u chlapců, použití tea tree oleje do pěšinky vlasů a za uši. 

 

Zpět