Třídní schůzky 12.3.

09.03.2019 16:03

Připomínáme konání třídních schůzek v úterý 12.3.2019 v tomto časovém harmonogramu:

15:30 schůzka výboru Spolku v ředitelně

16:15 schůzka třídních důvěrníků ve sborovně

17:00 třídní schůzky v kmenových učebnách jednotlivých tříd

(třídní schůzky 9. tříd se uskutečnili již v lednu 2019, proto se již nekonají)

 

Zpět