Spolupráce s Dětským domovem Sedloňov

27.11.2020 18:26

I přes výjimečnou covidovou dobu nebo právě proto budeme i letos pokračovat v tradiční vánoční spolupráci s DD Sedloňov. V letošním roce však nebude probíhat nákup dárků „na přání“, ale uskuteční se dobrovolná finanční sbírka z kapesného žáků ve třídách, která se využije na dovybavení zrekonstruovaných rodinných buněk, na nákup tabletů k on-line výuce, her, přehrávačů, sportovních a výtvarných potřeb apod. Sbírka potrvá do 14.12. 2020.

Zpět