Rozdání vysvědčení

23.06.2020 07:46

Vážení rodiče, vzhledem ke stále platným epidemiologickým opatřením věnujte prosím pozornost organizaci dne předávání vysvědčení - 30.6. 2020.

 

Škola se bude pro Vaše děti otevírat ráno v 7.30, přičemž každý ročník bude vcházet předem určeným vchodem viz. přiložený plánek. Vstup rodičům do školy je zakázán.

 

1. ročník - vchod 1

2. ročník - vchod 2

3. ročník - vchod 3

4. ročník - vchod 10

5. ročník - vchod 8

6. ročník - vchod 4

7. ročník - vchod 5

8. ročník - vchod 6

9. ročník - vchod 7

 

Každé dítě vstupující do školy po předchozím vzdělávání distanční formou (v období od 25.5. se nevzdělávalo ve škole), musí odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonnými zástupci o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu). Každé dítě je povinno chránit svá ústa rouškou po celou dobu pobytu uvnitř školní budovy. Formulář Čestného prohlášení si můžete stáhnout ZDE.


Každé dítě z 1. až 3. ročníku spolu s čestným prohlášením zákonných zástupců odevzdává také rodiči podepsané oznámení  škole o čase, kdy dítě odchází domů a zároveň způsobu, zda odchází samo, či v doprovodu zákonných zástupců. Formulář oznámení si můžete stáhnout ZDE.


Žáci školy, kteří nebudou mít požadované čestné prohlášení, nebo roušku, nebudou vpuštěni do školy. Vysvědčení jim bude předáno ve venkovních prostorách školy.


Vyučování končí mezi 8.30 a 8.45, žáci opět odchází stejnými přidělenými vchody, jako tomu bylo při příchodu do školy.


30.6. vaří školní jídelna pouze pro žáky, kteří po skončení vyučování zůstávají ve školní družině tj. žáci 1. až 3. ročníku. Ti budou odcházet na oběd v rámci svých skupin pod dozorem vychovatelky. Ostatním strávníkům bude vstup do školní jídelny zakázán. Pokud vaše dítě nebude zůstávat ve školní družině, je třeba odhlásit oběd na tento den, pokud byl rodiči objednán.


Školní družina je 30.6. z provozních důvodů otevřena do 14.30 hodin. Děti, které se vzdělávaly prezenčně ve škole a byly přihlášené do odpoledního bloku, budou pokračovat ve svých skupinách i ve školní družině. 


Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

 

 

Zpět