Rezervační systém - ZPROVOZNĚN

03.04.2020 11:58

Dobrý den, vážení rodiče, 

 

 v tuto chvíli máte vyplněný a odeslaný formulář elektronické přihlášky se žádostí o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. 

 

V pátek 3.4. 2020 od 13.00 hodin bude na webových stránkách školy v sekci Zápis do prvních tříd spuštěn online rezervační systém, na odkazu: https://sirs.cz/zs-snp-hk-s5/rezervacni-system.htm 

kde si prosím  rezervujte termín k osobní schůzce, na které zástupce školy zkontroluje Vámi online odeslané dokumenty,

společně s Vámi bude řešena případná žádost o odklad školní docházky dítěte nebo žádost o předčasné zahájení povinné školní docházky.

Zároveň Vás žádáme, abyste právě na této schůzce školu zpravili o případných speciálních výukových potřebách dítěte.

 

S sebou si prosím přineste:

- občanský průkaz,

- rodný list dítěte,

- očkovací průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte,

- doklad o trvalém pobytu (platí pro cizince pobývajících na území Čr),

- z hygienických důvodů vlastní pero k podpisu dokumentů.

 

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky a máte již veškeré podklady od příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře připravené,

pak tyto také přineste s sebou.

 

Pokud žádáte o odklad školní docházky a nemáte ještě veškeré podklady příslušného školského poradenského zařízení a dětského lékaře,

pak je nutné předat škole žádost o odklad školní docházky. Tento dokument dostanete na místě ve škole.

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci 

Vedení Základní školy, Hradec Králové, Třída SNP 694

 

 

 

Zpět