Provoz školní jídelny

14.10.2020 16:05
Od pátku 16.10. 2020, kdy se mají zlepšit personální podmínky školy se znovu otevírá školní jídelna pro žáky vzdělávané v distanční výuce. Obědy se budou vydávat ve školní jídelně na tácy při zachování předepsaných hygienických podmínek v níže uvedených časech. Vchod do jídelny bude pro všechny žáky vchodem z Blahoslavovy ulice (škola je pro žáky uzavřena). U tvořící se fronty před vchodem bude zajištěn dohled, který zajistí náležité odstupy.
Časy výdeje obědů:
11:45 - 12:15 výdej do jídlonosičů
12:30 -13:00 1. -3. ročník
13:00 - 13:30 4. - 5. ročník
13: 30 - 14:00 6. - 7. roč.
14:00 - 14:30 8. - 9. ročník
VŠECHNY OBĚDY JSOU MOMENTÁLNĚ ODHLÁŠENY, PŘI ZÁJMU JEJICH ODBĚR JE POTŘEBA PŘIHLÁSIT SE KE STRAVOVÁNÍ NA WWW.STRAVA.CZ (PLATÍ I PRO ZAMĚSTNANCE)
Zpět