PROVOZ ŠD PRO 1. a 2. ROČNÍKY OD 4. 1. 2021

28.12.2020 18:36

DOBA PROVOZU ŠD – denně od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Rouška – povinná po celou dobu pobytu dítěte ve ŠD!!!

 

Ranní ŠD:

Vstup do budovy ZŠ pouze stanoveným vchodem v čase 6:30 hod a 7:00 hod (v jiný čas NELZE).

Odchody dětí ze ŠD:

 

Děti budou ZŠ opouštět vchodem, kterým ráno přišly (NE hlavním vchodem).

 

Pro odchody dětí ze ŠD platí časy stanovené na začátku školního roku (po obědě, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00).  V platnosti též zůstává informace, zda dítě odchází samo či v doprovodu. Pokud potřebujete učinit změnu, je nutno písemně informovat paní vychovatelku. 

 

Stále platí: Rodič nevstupuje do budovy ZŠ, na dítě čeká ve stanovený čas u stanoveného vchodu.

 

Podrobné informace naleznete v e-mailu od třídní učitelky.

 

Zpět