Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události"

09.10.2014 09:45

Ve středu 8.10. proběhl na škole projektový den "Ochrana člověka za mimořádných události". Žáci celé školy si připomněli čísla tísňových linek, vyzkoušeli evakuaci a posléze se na jednotlivých stanovištích seznamovali s aktivitami typu poskytnutí první pomoci, sebeochrany, orientace v terénu atd.

Zpět