Předškoláček 2017

20.12.2016 08:07

Kurz pro budoucí prvňáčky

 

 

Opět otevíráme kurz pro předškoláky !!!

Jedna 60 minutová lekce bude rozdělena na tři části:

český jazyk (20 minut)

anglický jazyk (20 minut)

matematika (20 minut)

 

Náplň kurzu:

rozvoj řeči a komunikačních dovedností

rozvoj jemné a hrubé motoriky

rozvoj schopnosti soustředit se

uvolnění ruky a příprava na psaní

rozvoj matematických představ

příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření slovní zásoby vedoucí k usnadnění komunikace mezi učitelem a žákem)

 

Cíl kurzu:

bezproblémový vstup do školy

seznámení s prostředím školy, učiteli

navázání kamarádských vazeb s budoucími spolužáky

 

Kurz se bude konat: vždy v úterý v 16,00 hod v budově ZŠ HK SNP.

Kurz bude zahájen 31. ledna 2017

Cena za 15 lekcí 550 Kč

 

Kontakty:

Mgr. Kateřina Pešková telefon: 722 949 698, e-mail: kpeskova.hk@seznam.cz

Mgr. Milada Podalová telefon: 773 555 471, e-mail: podalova5@seznam.cz

 

 

Přihlášky prosím, posílejte mailem nejpozději do 27. 1. 2016

Zpět