Předběžná organizace závěru školního roku

12.06.2020 11:39

ORGANIZACE VYZVEDÁVÁNÍ VĚCÍ ZE ŠKOLY:

 

  • ŽÁCI 1. ST.  V PREZENČNÍ FORMĚ VÝUKY SI ODNÁŠEJÍ SVÉ VĚCI PRŮBĚŽNĚ. Zajistěte, aby si skutečně vše vyzvedli i v šatnách (ještě jedna návštěva šatny).
  • 25. 6. 14:30 - 16:00 rodiče žáků 1 .st. v distanční výuce si vyzvedávají věci svých dětí v šatnách (boty, oblečení) i třídách (pomůcky VV, tělocvik) mimo pavilonu ŠD,   (pokud se na vyzvednutí  třídní učitelé se svými rodiči nedohodli jinak)
  • 29.6. - 8:15 - 10:15 - žáci 2. st. vzdělávající se v distanční výuce si vyzvedávají své věci ze šaten  (boty, oblečení), skříněk (pokud tyto nejsou ve třídách)
 

30.6. VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ - přesný harmonogram upřesníme ( v současných podmínkách by muselo vydávání proběhnout ve čtyřech směnách proti čestnému prohlášení..), počkáme na případná nová uvolnění epidemiologických opatření, vysvědčení NEBUDEME VYDÁVAT DŘÍVE NEŽ 30.6.


Září - výměna učebnic

 

Zpět