Pokyny pro 2.zájezd do VB

19.05.2015 08:37
 
 

Pokyny pro účastníky studijního zájezdu do Velké Británie 

 
1. Sraz všech účastníků zájezdu dne 24. 5. ve 12:30 hod. na ulici Ječná u budovy Základní školy SNP, Třída SNP 694, Hradec Králové 3, 500 03. Odjezd ve 13:00 hod. 
 
Příjezd dne 16. 5. v odpoledních hodinách (přibližně mezi 15 – 17 hod.) opět na místo odjezdu. Vzhledem k tomu, že přesnou hodinu návratu nelze přesně stanovit (bude záležet na momentální situaci na silnicích), budou mít účastníci možnost informovat telefonicky příbuzné po příjezdu do České republiky.
 
2.  Doporučuje se, aby si účastníci vzali s sebou:
 
- adaptér na 240 V, pro případné nabíjení telefonů a použití vysoušeče vlasů
 
- dostatek jídla a nápojů (v ceně zájezdu je zahrnuto: dne 11. 5. večeře v hostitelských rodinách,  12. 5., 13. 5. a 14. 5. plná penze formou snídaně, obědového balíčku a teplé večeře, dne 15. 5. snídaně a obědový balíček). 
 
Na cestě zpět bude možnost zakoupení teplých párků u řidičů. 
 
- teplé oblečení na cestu, polštářek, ev. deku do autobusu 
 
- 2 páry pevných bot, deštník nebo pláštěnka
 
- platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí), účastníci jiné st. příslušnosti než ČR jsou povinni vyřídit si veškeré další formality nutné k vycestování (aktuální informace podá ambasáda, příp. CK) 
 
- ledvinku nebo taštičku na krk na peníze a adresu anglické rodiny, lehký batůžek na svačiny 
 
- domácí teplejší oblečení 
 
- toaletní potřeby + vlastní ručník (povlečení ne), základní toaletní potřeby do autobusu 
 
- základní léky pro event. nachlazení 
 
- slovník, psací potřeby a slohu na prospekty a mapky, oblíbené DVD 
 
- drobný dárek pro rodinu (něco typického pro naši republiku)
 
Doporučené kapesné:
 
-  vstupy do památek - do 15ti let min. 70 ₤ (z toho na vstupy cca 60₤), nad 15 let min. 95 ₤ (z toho na vstupy cca 85 ₤)
 
V případě zájmu o alternativní vstupy  je potřeba v doporučeném obnosu zohlednit cenu těchto vstupenek.
 
- kapesné cca 4 € (drobné mince na WC – 0,50 € /1 vstup ), během cesty tam i zpět se provádí pravidelné zastávky, možnost zakoupení občerstvení i na benzinových pumpách v Eur.
 
- české peníze cca 200 - 250,- Kč na zakoupení občerstvení v autobusu (káva, čaj, nealko nápoje – cca 15,-,  párky 40,- Kč, instantní polévka 20,-)
 
- zavazadla – doporučujeme 2 zavazadla: menší  příruční  zavazadlo s jídlem, základními hygienickými potřebami, doklady, penězi a psacími potřebami si student vezme s sebou do autobusu, druhé zavazadlo – kufr nebo taška (toto druhé zavazadlo musí být označené jmenovkou vlastníka). Žádáme účastníky, aby z kapacitních důvodů dodržovali rozměr hlavního zavazadla do velikosti  70x45x30 cm. 
 
- kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny pro případ pojistné události na území ČR 
 
Přísný zákaz nošení kapesních nožů (nože s pojistkou – ilegální) a slzného plynu
 
3.  Každý účastník studijního zájezdu je povinen učinit vše, aby během svého pobytu v anglické rodině nezpůsobil žádnou škodu. V případě, že škodu v rodině způsobí, bude ji muset uhradit (totéž platí v případě škody způsobené na vybavení autobusu). Účastníci budou hosty v anglické rodině, která se o ně bude starat, a proto je zapotřebí rodinu respektovat.
 
4.     Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu v rozsahu  cestovního zdravotního pojištění, které poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna do výše 3 mil. Kč. Účastníci, kteří si připlatili i Sdružené připojištění mají v pojistce zahrnuto storno pojištění, odpovědnost za škody  a úrazové pojištění.
 
5.  Jak telefonovat:  
 
         V případě kontaktu anglické rodiny předvolba 0044 + číslo rodiny (pokud je uvedena před číslem  0, již se po mezinárodní předvolbě nevytáčí)
 
         V případě kontaktu studenta do Anglie nebo volání studentem zpět do ČR je nutné uvést předvolbu pro ČR 00420.  
 
6.     Orientační ceny ve Velké Británii:
 
         Fast food (KFC, Mc Donald´s, King Burger) – menu  5,50 – 8 ₤ , Hamburger 4 – 5 ₤, Fish and chips  6,5 – 8 ₤, Hod dog 2,5-3,5 ₤, sandwich, toast 3-4 ₤, Coca Cola, Fanta 1l apod. 2₤ , voda 0,5 l 1₤, muffins 1-2₤ , káva 2 ₤ 
 
         Suvenýry: miniatura londýnské tel. budky, doubledecker  apod 10 -15 cm  4-5 ₤,  magnetky s motivy VB 2-4 ₤, vlajka VB 
 
1-2 ₤, plastový náramek s motivy VB 1₤, hrníček s motivy VB 5-8 ₤, deštník s motivy VB 7-10 ₤, pohled 1₤ 
 
Přejeme všem účastníkům příjemný pobyt, krásné počasí a pevně věříme, že zájezd přispěje 
 
k rozšíření a obohacení již získaných znalostí a jazykových dovedností všech účastníků. 
 
                          Bc. Jana Červinková 
 
                                  za CK Školní zájezdy, s. r. o.
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 
Bezpečnost studentů v době pobytu ve VB či Irsku
 
    Hostitelské rodiny prochází přísným výběrovým řízením v souladu s anglickými   zákony. Rodiny nesou plnou odpovědnost za bezpečnost studentů po celou dobu pobytu v rodinách - denně vyzvedávají studenty osobními vozy po návratu z výletu a ráno je opět dopravují na místo srazu. Po návratu do rodiny se již studenti  nemohou sami vzdalovat z místa pobytu. V případě menší vzdálenosti na místo srazu mohou studenti chodit pěšky (viz. níže).
 
   Průvodce CK zajišťuje organizační a  průvodcovské služby po celou dobu pobytu, taktéž je prostředníkem mezi britským organizátorem zajišťujícím ubytování a účastníky zájezdu, a to i pro případ řešení nastalých problémů. Průvodce nezodpovídá za studenty, odpovědnost za studenty a za jejich bezpečnost v době výletů nese pedagogický dozor.
 
 Studenti nesmí  opouštět hostitelskou rodinu ve večerních hodinách, jen za doprovodu pedagogického dozoru nebo s dospělým členem hostitelské rodiny. 
 
Transport na meeting point (místo srazu s hostitelskou rodinou)
 
 V zájmu bezpečnost musí všichni studenti po příjezdu na místo srazu s hostitelskou rodinou setrvat v blízkosti autobusu, dokud hostitelské rodiny nepřijedou pro své hosty. Pokud dosáhli studenti hranice 15 let věku, dům hostitelské rodiny se nachází 5 až 10 minut chůze od meeting pointu, studenti mohou chodit na místo srazu a k bydlišti hostitelské rodiny pěšky.
 
Domácí řád v hostitelských rodinách
 
 Boty se zouvají za domovními dveřmi.
 
 V pokojích se nekouří, je zakázáno užívat drogy.
 
 Pokoje udržujte stále čisté a uklizené.
 
 Odpadkové koše v pokojích se vyprazdňují denně.
 
 V pokojích nekonzumujte žádné jídlo ani nápoje kromě vody.
 
 Sprchu (nebo vanu) používejte až po večerním jídle.
 
 Koupelnu po použití zanechte čistou.
 
 Není povoleno samostatně obsluhovat elektrické spotřebiče. Dále se nesmí pokládat mokré prádlo na elektrická topná tělesa.
 
    Telefonní hovory z pevné linky v hostitelské rodině nejsou povoleny. Pokud pedagogický dozor vyžaduje, aby student zavolal svým rodičům, hovor je možné uskutečnit pouze se souhlasem hostitelské rodiny, a to na účet volaného.
 
 Používání koupelny v hostitelské rodině
 
           - v koupelně smí být pouze jedna osoba.
 
           - Je zakázáno barvit si vlasy v koupelně v hostitelské rodině.
 
           - Studenti používají vlastní ručníky, hřeben, mýdlo, šampon apod. 
 
Strava během pobytu
 
 Snídaně se standardně skládá z corn flaků, ovocného džusu, toastu s máslem, marmelády a  džemu a čaje nebo kávy.
 
 Obědový balíček na cestu obsahuje  sendvič, 1 ks ovoce, drobnou sladkost (čokoládovou tyčinku, oplatku či sušenku), balíček 
 
chipsů a 0,5 l vody, příp. 0,2 l džusu
 
 Večeře sestává z masa či ryby s přílohou (brambory, rýže, těstoviny) a zeleniny, příp. je servírována pizza. Večeře je podávána včetně nápoje.
 
 Jiný kraj – jiný mrav – do jídla hosty většinou více než 1x nepobízí. Zdvořilé odmítnutí zde prosím nepraktikujte.  
 
Zdravotní péče ve VB a Irsku
 
 Zdarma, po předložení pojišťovací kartičky, je poskytováno  lékařské ošetření ve VB u takového lékaře, který má smlouvu s národním systémem zdravotního pojištění NHS (National Health Service). Je nutné počítat s tím, že léky, stomatologickou péči a služby optiky si pacienti ve Velké Británii hradí. V případě  poskytnutí zdravotní péče u lékaře, kde je vyžadována úhrada v hotovosti, je nutné  uschovat originály stvrzenek o zaplacení. Po návratu do ČR  budou náklady uplatněny u pojišťovny. Bez dokladů pojišťovna neuznává nárok na proplacení. 
 
 Pokud studenti užívají pravidelně jakékoli léky, musí si vzít dostatečnou zásobu na zájezd a hostitelskou rodinu informovat o svém zdravotním stavu.
 
Škody způsobené v hostitelské rodině
 
 Jakákoli případná škoda způsobená hosty v hostitelské rodině musí být co nejdříve nahlášena průvodci a pedagogickému dozoru a uhrazena do odjezdu skupiny. 
 
 Pokud mají účastníci zájezdu sjednáno připojištění, musí být sepsán formulář pro případ vzniku škody, který poskytne průvodce. Je třeba  získat od rodiny doklad o úhradě škody, příp. opravě, z důvodu uplatnění  na pojišťovně a uznání nároku. Bez dokladu pojišťovna nemusí danou částku uhradit.
 
 V případě škody na majetku doporučujeme také provést fotodokumentaci a následně přiložit k formuláři.
 
 Podpis na formuláři, který slouží zároveň jako souhlas s obsahem, musí podepsat obě zúčastněné strany – student, zástupce hostitelské rodiny, průvodce, příp. pedagogický dozor
 
Užitečné informace
 
 Doprava – ve Velké Británii jezdí automobily vlevo. Při přecházení ulice se vždy podívejte nejprve doprava a vždy se dívejte dvakrát, než silnici přejdete.
 
 Ve Velké Británii je časový posun -1 hod. V průběhu pobytu na území VB jsou veškeré časy a termíny uváděny v místním čase!
 
 Zbraně – na veřejných místech je zakázáno mít u sebe jakýkoli druh zbraně, tedy cokoli, co může být použito ke zranění jiné osoby. Slzné plyny a podobné spreje jsou zakázány. Zákaz se vztahuje i na kapesní nože.
 
 Krádeže – je třeba dávat si pozor na peněženky, batohy, kabelky, peníze, fotoaparáty apod. Nemějte u sebe větší množství peněz.
 
 Když se ztratíte – můžete např. zastavit policistu v uniformě, který vám pomůže. Doporučujeme si uložit  po dobu zájezdu telefonní kontakt na průvodce a v případě potíží průvodce ihned kontaktovat.
 
Důležitá tel. kontakty
 
          Velvyslanectví České republiky ve Velké Británii - Embassy of the Czech Republic – 26 Kensigton Palace Gardens,   London         
 
tel: ++44 776968 2442, e mail: london@embassy.mzv.cz
 
      Požární služba, policie, ambulance, pobřežní služba: tel. číslo 999 ( předvolba VB 0044), příp. 112
Zpět