Poděkování

05.10.2016 12:54
Děkujeme paní Mgr. Barboře Čižinské, ředitelce Knihovny města Hradce Králové, za 76 knížek a 45 časopisů pro naši školní knihovnu a zajištění jejich dovozu.
 
Hana Dvořáková, knihovnice
Zpět