Platba za kroužky v 2.pololetí

09.01.2018 12:34

Platbu za kroužky B ve druhém pololetí je třeba zaslat do 31.1. 2018

Děkujeme, že při platbě na účet 2700509843/2010uvedete správný variabilní symbol (číslo v zeleném rámečku na začátku každého řádku) a vyplníte jméno dítěte a třídu do zprávy pro příjemce platby. Kroužky v II. pololetí automaticky pokračují, platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, zpráva pro příjemce) jsou shodné. Není třeba zapisovat žáky znovu. Pokud si ve II. pololetí přejete z kroužku odhlásit, napište, prosím, vedoucímu kroužku. 
 
 
Zpět