Placení členských příspěvků Spolku

18.09.2014 14:04

Placení členských příspěvků

· Od školního roku 2014/2015 bezhotovostně na účet Spolku č. ú. 2700509843/2010

 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a třídu).

· Členský příspěvek je ve výši 200,- Kč za žáka, sourozenci platí jen jeden (mladší).

Zpět