Volby do školské rady - informace pro zákonné zástupce

05.11.2017 20:09
Volby zákonných zástupců do školské rady  proběhnou dne 14.11. 2017 
od 16:00 do 18:00 v budově školy. 
 
Pro volbu je nutno předložit průkaz totožnosti.
 
Kandidáti: Mgr. Petr Strnad, paní Pavlína Kloboučníková. 
 
Přípravný výbor:  PaedDr. Zdena Hartingerová, Mgr. Petra Jelinková, Mgr. Aleš Mrázek
 
Šárka Sýkorová
ředitelka ZŠ SNP
 
náhled hlasovacího lístku
 

Zpět