Oznámení Spolku rodičů

13.09.2016 13:41
Na naší základní škole působí Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové
Spolek rodičů pomáhá financovat veškeré záležitosti, které neumožňují zřizovatelé financovat samotné škole.
Platíme např. : práci školní psycholožky, časopisy do školní družiny, cizojazyčné časopisy, které žáci používají ve výuce, doplňujeme nové knihy do školní knihovny, přispíváme na čaj pro žáky 1.stupně, každá třída dostane příspěvek 500,-Kč na výlet a na školu v přírodě. V případě, že se žáci účastní nějakých sportovních či vědomostních soutěží za školu proplácíme jim cestovné.
Příspěvek na činnost spolku je ve výši 200,-Kč za žáka, pokud jsou na škole sourozenci, platí jen mladší z nich.
Prosíme o úhradu bezhotovostně na účet Spolku č. 2700509843/2010 + do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu. Děkujeme
pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu. DěkujemeNa naší základní škole působí Spolek rodičů při ZŠ na tř. SNP Hradec Králové
Spolek rodičů pomáhá financovat veškeré záležitosti, které neumožňují zřizovatelé
financovat samotné škole.
Platíme např. : práci školní psycholožky, časopisy do školní družiny, cizojazyčné
časopisy, které žáci používají ve výuce, doplňujeme nové knihy do školní knihovny,
přispíváme na čaj pro žáky 1.stupně, každá třída dostane příspěvek 500,-Kč na výlet a na
školu v přírodě. V případě, že se žáci účastní nějakých sportovních či vědomostních
soutěží za školu proplácíme jim cestovné.
Příspěvek na činnost spolku je ve výši 200,-Kč za žáka, pokud jsou na škole
sourozenci,platí jen mladší z nich.
Prosíme o úhradu bezhotovostně na účet Spolku č. 2700509843/2010 + do zprávy
pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu. Děkujeme
Zpět