Oznámení školní jídelny

08.04.2021 17:16

Vážení rodiče,

školní jídelna SNP obnovuje svůj provoz od 12.4.2021. Strávníci na prezenční výuce mají obědy automaticky přihlášeny. Strávníci na distanční výuce , učitelé ZŠ a CS si obědy musí přihlásit.  Výdej obědů bude pro prezenční strávníky bude probíhat v časech stanovených školou s přijatými zvýšenými hygienickými opatřeními k zabránění šíření nemoci COVID-19. (10.45 – 13.30)

Školní jídelna bude poskytovat pouze jeden druh jídla. Příbory, sklenice na nápoj, saláty, dezerty budou zajišťovat zaměstnanci ŠJ. Jídelna bude rozdělena na jednotlivé sekce pro jednotlivé skupiny žáků. Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy.

Strávníci budou do prostor ŠJ vstupovat s ochranou dýchacích cest, kterou budou odkládat při vlastní konzumaci (vlastní igelitové sáčky). Při vstupu do jídelny si nejprve omyjí  ruce a použijí dezinfekci, která bude k dispozici. Prosíme též rodiče, aby skontrolovali, zda děti mají karty na obědy, aby se co nejméně zabránilo používání boxu na stravenky (dotykový displej)

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce  a cizí strávníky bude probíhat v čase  13.30 -14.15 hodin. Výdej bude uskutečněn z ulice Blahoslavova výdejním okénkem do jídlonosičů.

Do jídelny nebude umožněn přístup rodičům ani jiným cizím osobám! 

Prosíme rodiče, aby veškeré dotazy a žádosti ohledně vrácení financí na účet řešily e-mailem–jidelna.vedouci@edu-zssnp.cz, jídelna@zssnp.cz či telefonicky – mob.725 796 280, pevná linka-495541759. 

Přihlášky a odhlášky stravy řešte prosím na www.strava.cz. (vždy nejpozději den předem do 11.00 hodin)

 

Objednávky stravy na pondělí  12.4.2021jsou výjimečně povoleny do 12.4. 2021 do 7.00 hodin!!!

 

Vypracovala: Simona Nezvalová, vedoucí ŠJ

 

 

 

Vypracovala: Simona Nezvalová, vedoucí ŠJ

 

Zpět