Oznámení školní jídelny rodičům žáků, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce

19.05.2020 20:51

Vážení rodiče,

školní jídelna SNP obnovuje od 25. 5. 2020 svůj provoz pro strávníky, kteří se od 25. 5. 2020 nahlásili k prezenční výuce (žáci budou přítomni ve škole).

Výdej obědů bude probíhat v časech stanovených školou s přijatými zvýšenými hygienickými opatřeními k zabránění šíření nemoci COVID-19. Školní jídelna bude poskytovat pouze jeden druh jídla. Příbory, sklenice na nápoj, saláty, dezerty budou zajišťovat zaměstnanci ŠJ. Jídelna bude rozdělena na jednotlivé sekce pro jednotlivé skupiny žáků. Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy. Strávníci budou do prostor ŠJ vstupovat s rouškou, kterou budou odkládat při vlastní konzumaci (vlastní igelitové sáčky). Při vstupu do jídelny si nejprve omyjí ruce a použijí dezinfekci, která bude k dispozici.

Prosíme též rodiče, aby zkontrolovali, zda děti mají karty na obědy, aby se co nejméně zabránilo používání boxu na stravenky (dotykový displej)

Do jídelny nebude umožněn přístup rodičům ani jiným cizím osobám!

V první den nepřítomnosti žáka ve škole mají rodiče možnost vyzvednutí oběda v čase od 10.00 do 10.30 hod. do jednorázových obalů (zajistí ŠJ) u výdejního okénka (vchod z Blahoslavovy ulice).

Prosíme rodiče, aby veškeré dotazy a žádosti ohledně vrácení financí na účet řešily e-mailem–jidelna.vedouci@edu-zssnp.cz, jídelna@zssnp.cz či telefonicky – mob.725 796 280, pevná linka-495541759.

Přihlášky a odhlášky stravy řešte prosím na www.strava.cz (vždy nejpozději den předem do 11.00 hodin).

OBĚDY JSOU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU VŠEM AUTOMATICKY ODHLÁŠENY, KDO MÁ O STRAVOVÁNÍ ZÁJEM, MUSÍ SI OBĚD SÁM NA KAŽDÝ DEN ZVLÁŠŤ PŘIHLÁSIT!!

 

 

Vypracovala: Simona Nezvalová, vedoucí ŠJ

 

Zpět