Oznámení o konání voleb do školské rady - zákonní zástupci nezletilých žáků

11.10.2017 13:44

OZNÁMENÍ

 

Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

Datum konání voleb:                      14. 11. 2017

Hodina zahájení hlasování:            16:00 hodin

Hodina ukončení hlasování:           18:00 hodin

Místo konání voleb:                        Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694

                                                      

K prokázání totožnosti si, prosíme, vezměte s sebou průkaz totožnosti (OP nebo pas).

V Hradci Králové 11. 10. 2017

Zpět