Oznámení o konání voleb do školské rady - pedagogičtí pracovníci

11.10.2017 13:48

OZNÁMENÍ

 

Vyhlašujeme volby do školské rady Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 za pedagogické pracovníky školy.

 

Datum konání voleb:                      13. 11. 2014

Hodina zahájení hlasování:            14:00 hodin

Hodina ukončení hlasování:           15:00 hodin

Místo konání voleb:      Základní škola, Hradec Králové, třída SNP 694

                                                      

 

K prokázání totožnosti si, prosíme, vezměte s sebou průkaz totožnosti (OP nebo pas).

 

V Hradci Králové 11. 10. 2017

Zpět