Organizace provozu

26.11.2020 14:26

1. Provoz školy:

Od pondělí 30. 11. bude prezenční výuka pro 7. ročník a 8.A, distančně pro 6. ročník a 8.B + 8.C. 
Od pondělí 7. 12. prezenčně 6. ročník a 8.B + 8.C, distančně 7. ročník a 8.A. 
Vstup do školy bude pro jednotlivé žáky upraven podle plánku níže. 
Na prvním stupni má každý ročník svůj vchod. 
Druhý stupeň chodí označeným původním hlavním vchodem pro žáky přes šatny v následujících časech: všechny A třídy (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) v 7:40, B třídy v 7:45, C třídy v 7:50. 
Plánek vchodů:
vchod číslo ročník/třídy
1 1.ročník
2 2.ročník
3 3.ročník
4 4.C
5 5.ročník
6 4.A + 4.B
7 2.stupeň

 

Odchod ze školy nebo na případné pobyty venku taktéž přes šatny. Všichni žáci 1. stupně jdou rovnou do třídy, nepoužívají šatny, věci si berou s sebou. Budou během vyučování chodit rovnou ze třídy na čerstvý vzduch, jak je doporučeno. Rozvrhy jednotlivých tříd jsou přizpůsobeny především provozu školní jídelny, která musí vydat obědy za dodržení hygienických pravidel, a změny se týkají hlavně Hv, Tv.  O rozvrhových změnách s tímto souvisejícími bude žáky informovat třídní učitel, upravené rozvrhy budou také přístupné na webu školy https://bakalari.zssnphk.cz/Timetable/Public

 

2. Provoz školní družiny

Vážení rodiče,

na základě uzavření ZŠ i ŠD (14. 11. 2020) Vám bude snížena platba za ŠD na 2. pololetí v následující výši: 1. a 2. ročníku o 200 Kč, 3. ročníku o 300 Kč. Vše za předpokladu, že prezenční výuka potrvá do konce 1. pololetí.

Podmínky platby za 2. pololetí upřesníme později.

PROVOZ ŠD PRO 1., 2. a 3. ROČNÍKY OD 30. 11. 2020

DOBA PROVOZU ŠD – denně od 6:30 hod. do 16:00 hod.

Rouška – povinná po celou dobu pobytu dítěte ve ŠD!!!

Ranní ŠD:

   Vstup do budovy ZŠ pouze stanoveným vchodem (budova 2. st., vpravo od hl. vchodu při pohledu z venku) v čase 6:30 hod a 7:00 hod (v jiný čas NELZE).

   Pozor, vstup na výuku od 7:40 hod se bude lišit, sledujte informace na webových stránkách školy.

Zajištění ranní družiny pro 4. a  5. ročník

Od 30.11.2020 bude zajištěn provoz ranní družiny pro žáky 4. ročníku v knihovně školy a pro žáky 5. ročníku v malé počítačové učebně v době od 6:30 - 7:40. Vstup do budovy ZŠ do ranní družiny je stanovený vchodem (budova 2. st., vpravo od hl. vchodu při pohledu zvenku) v čase 6:30 hod a 7:00 hod (v jiný čas NELZE).

Odchody dětí ze ŠD:

   Děti, které budou odpoledne v pavilonu ŠD nad jídelnou, budou ZŠ opouštět vchody pavilonu 2. st. (vpravo od hl. vchodu při pohledu z venku). Děti, které budou mít ŠD na 1. st., ZŠ opustí takto:

3. roč. do 15:00 hod pavilonem 1. st., v 15:30 hod a v 16:00 hod pavilonem 2. st.

1. a 2. roč. do 15:30 hod pavilonem 1. st., v 16:00 hod pavilonem 2. st.                                             

Pro odchody dětí ze ŠD platí časy stanovené na začátku školního roku (po obědě, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30, 16:00).  V platnosti též zůstává informace, zda dítě odchází samo či v doprovodu. Pokud potřebujete učinit změnu, je nutno písemně informovat paní vychovatelku.

Stále platí: Rodič nevstupuje do budovy ZŠ, na dítě čeká ve stanovený čas u stanoveného vchodu.

Podrobné informace naleznete v e-mailu od třídní učitelky.

 

3. Provoz školní jídelny

Vážení rodiče, přijměte prosím touto formou informace ohledně provozu školní jídelny od 30.11.2020.

Vstup strávníkům do školní jídelny bude umožněn pouze se zakrytím úst a nosu.

Výdej obědů bude nadále probíhat se zvýšenými hygienickými opatřeními. Strávníci budou do jídelny vstupovat ve školou stanovených  časových intervalech. Oběd, příbor, sklenici na pití, dezert zajistí personál školní jídelny na výdejní tácy. Prostor školní jídelny bude větrán, stoly, podlahy, sedačky, objednávací box a výdejní okénka budou během provozu dezinfikovány. Přídavky budou umožněny pouze na čistý talíř či sklenici. Výdej obědů bude probíhat u obou výdejních okének z důvodu urychlení provozu. Výdej obědů pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky bude umožněn pouze přes výdejní okénko (vchod z Blahoslavovy ulice)do vlastních nádob.

Výdej obědů pro žáky(prezenční výuka) a učitele ZŠ :          10:30  -  13:45 hodin

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce a cizí strávníky:  13:50  -   14:15 hodin

Žákům, kteří v daném týdnu dochází do školy byly obědy automaticky přihlášeny.

Zpět