Návštěva vedení partnerských škol v rámci projektu Erasmus+

10.06.2016 07:38

V rámci programu Erasmus+ Strategické partnerství škol proběhlo na Základní škole SNP v Hradci Králové ve dnech 6.6. - 8. 6. 2016 mezinárodní setkání účastníků projektu s názvem Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education (2016 – 2018).

Účastníky setkání ze Španělska, Litvy a Slovenska přivítala v domě U Špuláků vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Magistrátu města Hradec Králové Ing. Alena Synková. Zahraničním hostům představila systém vzdělávání a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město.

Na závěr vystoupili žáci Základní školy SNP s kulturním programem, ve kterém prezentovali vysokou úroveň výuky pěti jazyků na škole, kde žáci kromě povinné angličtiny mohou studovat němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Tento tříletý projekt mezinárodní spolupráce umožnil ve svém prvním roce tzv. job shadowing (týden byl učitel stínem učitele jiné účastnické země) a inspiroval se jeho prací a to především v zavádění metody CLIL do výuky. Tato metoda integruje ve vzdělávacím procesu obsah výukového předmětu (např. výpočet plochy trojúhelníku) a výuku cizího jazyka (anglickou verzi takového výpočtu s anglickými popisy). Červnové setkání participujících učitelů na ZŠ SNP pak sestavilo harmonogram přípravy výukových materiálů pro CLIL a jejich testování v jednotlivých zemích v následujících dvou letech. Již v říjnu budou tedy čeští, slovenští a litevští učitelé vyučovat metodou CLIL žáky ve španělské Gironě, na jaře bude výuka probíhat v Litvě a tak dále. Cílem je, kromě výměny pedagogických zkušeností na mezinárodní úrovni, portfolio CLIL výukových materiálů vyzkoušených ve třídách jednotlivých zemí, a tedy univerzálně využitelné v evropských školách, kde pro koncepční výuku metodu CLIL systematicky zpracované materiály stále chybí.

 

Mgr. Šárka Sýkorová, Mgr. Milada Podalová

Zpět

Fotogalerie:

/album/fotogalerie16/a20160606-092926-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-092942-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-100632-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-100924-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-102655-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-105721-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-105731-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-135655-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-135711-jpg/ /album/fotogalerie16/a20160606-140035-jpg/