Návštěva absoventky

18.06.2014 09:01
Našít řídu navštívila paní Štěpánka Karlová Čížková. Důvodem její návštěvy byla beseda o lkonopisectví. Štěpánka navštěvovala v minulosti naši základní školu. ZŠ SNP slaví tento rok 50. ýročí vzniku, a proto byli do tříd pozváni b;ívalí žáci,kteří dosáhli úspěchů ve svém oboru. Štěpánka se věnuje lkonopisectví. Maluje ikony svaqich. ,,Ikona" znamená řecky ,,obraz". Ikonopisectví má svůj řád a symboliku. Je důležité znát význam barev, písmen a jejich spojování. Ikony maluje na dřevěné desky z měkkého dřeva. Žakům ve třídě razdala Štěpánka Bible. Ve skupinkách jsme dostali úkoly a otázky, na které jsme v Bibli hledali odpověd', Také jsme si zkusili nakreslit obrázky svatých. Povídání o lkonopisectví se nám moc libilo. Bylo zajímavé se dozvědět něco nového, co většina spolužáků zatím neznala.
napsala Kateřina Jilemnická.
 
Zpět