Nabídka mimoškolních aktivit pro žáky naší školy 2015-16

01.09.2015 09:11
Nabídka mimoškolních aktivit pro žáky naší školy 2015-16
 
Mgr. Březková: Dramatický kroužek Čas po domluvě 
 
Mgr. Březková: Hrátky s češtinou Čas po domluvě 
 
Mgr. Koldinská: Cvičení z M pro 9. ročník Středa 0. hod. 
 
Mgr. Koldinská: Psamí všemi deseti Čas po domluvě
 
Mgr. Pilařová: Cvičení z Čj pro 9. ročník Úterý 0. hod. 
 
Mgr. Pilařová: Cvičení z Čj pro 9. ročník Čtvrtek 0. hod. 
 
Mgr. Faltysová: Fj pro 5. ročník Středa 0. hod. 
 
Mgr. Faltysová: Kondiční počítání 9. ročník Pátek 0. hod. 
 
PaedDr. Hartingerová: English Speaking club pro 2.r. Pondělí 6. hod. 
 
PaedDr. Hartingerová: English Speaking club pro 2.r. Úterý 0. hod. 
 
Mgr. Vernerová: Kondiční počítání  8.. ročník Čas po domluvě 
 
Mgr. Mrázek: Kondiční počítání  7.. ročník Čas po domluvě 
 
Mgr. Mrázek: Počítače pro 4. roč. Čas po domluvě 
 
Mgr. Mrázek: Počítače pro  3. roč. Čas po domluvě 
 
Mgr. Jelinková: Flétny pro 1. a 2. tř. Pondělí 
 
Mgr. Jelinková: Flétny pro 1. a 2. tř. Úterý 
 
Mgr. Seidlová: Kondiční počítání  6.. ročník Čas po domluvě 
 
Mgr. Podalová: Míčové hry 1. st. Úterý 0. hod. 
 
Mgr. Fridrichová: Zábavná Čj a M pro 4. roč. Čas po domluvě 
 
K. Doležalová: Sportovní hry 1.-3. ročník Pátek 13,30-14,30 
 
D. Nývltová: Aerobic  a zumba Pondělí 13,30-14,30 
 
D. Nývltová:  Keramika Čtvrtek 13,15 – 14,30 
 
Mgr. Sundermannová: Hravé malování 1.- 5. ročník Čas po domluvě 
 
Mgr. Pešková: Logické úlohy v M 5. roč. Úterý 0. hod. 
 
Mgr. Sahulková: Netradiční sport. hry Čas po domluvě 
 
Šachový kroužek: pro 2.-5. roč. Čtvrtek nebo úterý 13-15,30 
 
p. Gonsior: 725 183 066 
 
Mgr. Šimáková: Řečová výchova pro 1. a 2. 
 
Mgr. Bartoš: Práce s PC pro 5. ročník kroužek pro letošní rok bohužel nebude otevřen
 
Čas po domluvě 
 
 
Žáci se hlásí u vedoucích jednotlivých kroužků.
 
Emailové spojení na učitele školy:  prijmeni@edu-zssnp.cz
Zpět