Nabídka kurzu TRÉNINKU PAMĚTI A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

24.09.2013 14:51

UMĚNÍ UČENÍ (SE)

Interaktivní kurz pro děti z 2. stupně ZŠ SNP.

Děti se v kurzu naučí, jak se efektivně připravit na zkoušení nebo písemku. Seznámí se s různými způsoby, jak si lze snadno, rychle a téměř „navěky“ uchovávat v paměti informace. Celý kurz si klade za cíl naučit děti, aby se snadněji učily a měly z učení radost. Metody si vždy představíme a budeme je prakticky nacvičovat, aby se pro děti staly snadno použitelnými a především využitelnými v praxi.

Kurzy budou probíhat v říjnu, listopadu a prosinci 2013. V prostorách ZŠ SNP se bude konat celkem 10 setkání (vždy po dvou vyučovacích hodinách).

PONDĚLÍ:

6. – 7. třída:               14.00-15.30                8. – 9. třída:               15.45-17.15

Cena: 2900,-Kč

 

TRÉNINK PAMĚTI A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

Interaktivní kurz pro rodiče a další zájemce z řad veřejnosti. Kurz pro všechny, kdo mají „špatnou“ paměť a pro všechny s jednostranně zaměřenými podněty (maminky na MD/RD, lidé dlouhodobě v pracovním procesu, senioři).

V kurzu se účastníci dozvědí, proč mají „špatnou“ paměť a jak ji zlepšit. Představíme si techniky, jak si v paměti lépe uchovávat informace. Dále se budeme zabývat tréninkem pozornosti, řečových dovedností, logického myšlení a prostorové orientace. Všechny techniky si vyzkoušíme, důsledně budeme dbát na převedení technik do praxe tak, aby účastníci byli schopní využít nové znalosti ve svém osobním či profesním životě.

Kurzy budou probíhat v říjnu, listopadu a prosinci 2013. V prostorách ZŠ SNP se bude konat celkem 10 setkání (vždy po dvou vyučovacích hodinách).

PONDĚLÍ:    12.15 – 13.45                                                17.30-18.45

Cena: 3200,-Kč

 

LEKTOR:

Mgr. Blanka Hálová vystudovala na Univerzitě Hradec Králové a na Masarykově univerzitě v Brně. Je fascinována možnostmi lidského mozku, proto se aktivně věnuje jeho rozvíjení a zprostředkování získaných zkušeností ostatním. Průběžně se dále vzdělává, v současnosti se účastní kurzu Trenér kognitivních funkcí. Je vdaná, má dceru.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

halova.blanka@gmail.com nebo tel. číslo: +420 725 628 357

Zpět