Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 4. 1. 2021 v provozu následovně:

28.12.2020 19:17

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude škola od 4. 1. 2021 v provozu následovně: 

 

1. a 2. ročník

prezenční výuka bude povinná. Každá třída se bude vyučovat ve své místnosti, homogenita bude zajištěna i v rámci školní družiny, která bude otevřena od 6:30 do 16:00. Nástup do školy bude pro jednotlivé třídy umožněn přiřazenými vchody podle přiloženého plánku od 7:40, nástup do ranní družiny v 6:30 nebo 7:00 - vchody podle plánku.

Vchod         Třída
1 1.A
2 1.B
3 1.C
4 2.D
5 2.B
6 2.C
7 2.A

Šatny školy nebudou otevřeny, děti se přezouvají a svlékají ve třídách. Žáci budou ZŠ opouštět vchodem, kterým ráno přišly (nikoliv hlavním vchodem). Pro odchody žáků ze ŠD platí časy stanovené na začátku školního roku (po obědě, 13:00, 13:30, 15:00, 15:30,  16:00). V platnosti též zůstává informace, zda dítě odchází samo či v doprovodu. Pokud potřebují zákonní zástupci učinit změnu, je nutno písemně informovat paní vychovatelku. Obědy ve školní jídelně jsou zajištěny a automaticky přihlášeny, budou v souladu hygienickými opatřením vydávány. V rámci výuky je zakázáno zpívání a cvičení. Ochrana dýchacích cest je povinná po celou dobu pobytu ve škole.

 

3. - 9. ročník

distanční výuka bude povinná od 4. 1. 2021. Rozvrh distanční výuky pro 6.-9. ročník (otevřete si ho kliknutím na odkaz) a pro 3.-5.ročník je rovněž k dispozici zde. Výuka bude probíhat stejným způsobem jako v období od 14. 10. 2020 (respektive od 18.11.2020). Rozvrh bude v souvislosti se změnou úvazků aktualizován, je třeba mu věnovat pozornost. Na základě rozhodnutí ředitelky školy jsou umožněny osobní konzultace, případně i za přítomnosti zákonného zástupce, vždy po jednom žákovi a to po předchozí emailové dohodě s vyučujícím. Žáci v době distanční výuky mají právo na dotovaný oběd, výdej oběda je výdejním okénkem z Blahoslavovy ulice ve stanovaném čase 10:30 – 10:45 a 13:00 -14:00. Obědy budou pro žáky v distanční výuce automaticky odhlášeny.
 

Šárka Sýkorová

ředitelka ZŠ SNP 

 

Zpět