Kurz pro budoucí prvňáčky

25.11.2018 20:53

Opět otevíráme kurz pro předškoláky na ZŠ SNP!!!

Jedna lekce potrvá 60 minut a bude se v ní prolínat průprava na učivo českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Náplň kurzu: 

rozvoj sluchové a zrakové percepce        

rozvoj řeči a komunikačních dovedností

rozvoj jemné a hrubé motoriky

rozvoj schopnosti soustředit se

uvolnění ruky a příprava na psaní

rozvoj matematických představ

příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření  slovní zásoby )

Cíl kurzu:

bezproblémový vstup do školy

seznámení  s prostředím školy,  učiteli

navázání kamarádských vazeb s budoucími spolužáky

 

Kurz se bude konat: vždy  v úterý od 16,00 hod v budově ZŠ HK SNP ve třídě 1.A

Kurz bude zahájen v úterý 5. února 2019 v 16,00 a ukončen 30. dubna 2019

Cena za 12 lekcí -  500 Kč 

Přihlašovat se můžete na webových stránkách školy v sekci kroužky.  Nebo přímo na odkazu: sirs.cz/zs-snp-hk.htm

Kontakt:  

 Mgr. Milada Rosendorfová,   telefon: 605 726 936 ,  e-mail: rosendorfova@edu-zssnp.

 

Zpět