Kurz pro budoucí prvňáčky

23.01.2015 21:01

Opět otevíráme kurz pro předškoláky !!! 

Jedna 60 minutová lekce bude rozdělena na tři části:

český jazyk (20 minut)

anglický jazyk (20 minut)

matematika (20 minut)                                                                                         

 

Náplň kurzu:         

rozvoj řeči a komunikačních dovedností

rozvoj jemné a hrubé motoriky

rozvoj schopnosti soustředit se

uvolnění ruky a příprava na psaní

rozvoj matematických představ

příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření  slovní zásoby vedoucí k usnadnění komunikace mezi učitelem a žákem

 

Cíl kurzu:

usnadnění  vstupu do školy

seznámení  s prostředím školy,  učiteli

navázání kamarádských vazeb s budoucími spolužáky

 

Kurz se bude konat: vždy  ve čtvrtek v 16,00 hod v budově ZŠ HK SNP.

Kurz bude zahájen 5. února 2015

Cena za 15 lekcí  550 Kč

 

Kontakty:

Mgr. Kateřina Pešková telefon: 722 949 698, e-mail: kpeskova.hk@seznam.cz       

Mgr. Milada Podalová telefon: 773 555 471, e-mail: podalova5@seznam.cz

Přihlášky zasílejte emailem  nejpozději do 4. 2. 2015

Zpět