Konzultační hodiny

14.01.2014 18:01

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

od 1.1.2014

Na základě dohody s třídními důvěrníky a s Výborem Sdružení Vám předkládáme rozvrh konzultačních hodin pedagogických pracovníků naší školy. V lednu 2014 zachováme ještě společný termín informací dne 14.1. V lednu nabízejí učitelé ještě další konzultační hodiny v souvislosti s hodnocením chování a prospěchu žáků za první pololetí, v ostatních měsících jedenkrát 2 hodiny (učitelé pracující na zkrácený úvazek 1 hodinu). Zároveň prosíme rodiče o dodržení následujících podmínek. Děkujeme a těšíme se na zkvalitnění a zefektivnění spolupráce.

Rodiče se nejméně jeden den předem nahlásí a domluví si přesný čas schůzky (e-mailem, telefonicky). Délka konzultace bude 15´ (v případě potřeby a časových možností lze dohodnout delší čas). Pokud se nikdo předem nenahlásí, konzultační hodiny se v daném termínu ruší.

Původní termíny třídních schůzek (uvedené v zářijovém informačním Zpravodaji) budou platit v případě, že se na tom rodiče na listopadové schůzce dohodli. Tyto schůzky budou oznamovat třídní učitelé jednotlivých tříd prostřednictvím žákovských knížek. Informace ostatních učitelů v těchto termínech nebudou.

Příjmení a jméno

leden

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

Adamcová Eva

 

14.

8:00-10:00

14.

17:00-8:30

4.

8:00-10:00

11.

8:00-10:00

1.

8:00-10:00

6.

8:00-10:00

3.

8:00-10:00

 

Bartoš Vladimír

 

14.

17:00-18:30

28.

14:30-16:30

25.

14:30-16:30

25.

14:30-16:30

29.

14:30-16:30

27.

14:30-16:30

17.

14:30-16:30

 

Bartošová Iveta

 

14.

17:00-18:30

28.

14:30-16:30

25.

14:30-6:30

25.

14:30-16:30

29.

14:30-16:30

27.

14:30-16:30

17.

14:30-16:30

 

Benešová Petra

 

14.

17:00-18:30

16.

15:00-17:00

20.

14:30-16:30

20.

14:30-16:30

24.

14:30-16:30

22.

14:30-16:30

19.

14:30-16:30

 

Březková Jitka

 

14.

17:00-18:30

17.

15:30-17:30

14.

15:30-17:30

14.

15:30-17:30

11.

15:30-17:30

23.

15:30-17:30

13.

15:30-17:30

 

Bubnová Marie

 

14.

17:00-18:30

16.

13:30-15:30

27.

13:30-15:30

27.

13:30-15:30

24.

13:30-15:30

29.

13:30-15:30

5.

13:30-15:30

 

Doležalová Kamila

 

14.

17:00-18:30

23.a30.

10:45-11:40

13.a27.

10:45-11:40

13.a27.

10:45-11:40

10.a24.

10:45-11:40

15.a29.

10:45-11:40

12.a19.

10:45-11:40

 

Eibová Jana

 

14.

17:00-18:30

22.

14:00-16:00

5.

14:00-16:00

12.

14:00-16:00

2.

14:00-16:00

7.

14:00-16:00

4.

14:00-16:00

 

Faltysová Veronika

 

14.

17:00-18:30

27.

14:00-16:00

19.

14:00-16:00

19.

14:00-16:00

23.

14:00-16:00

21.

14:00-16:00

4.

14:00-16:00

 

Fašánková Marcela

 

14.

17:00-18:30

21.

15:00-17:00

25.

15:00-17:00

25.

15:00-17:00

22.

15:00-17:00

20.

15:00-17:00

10.

15:00-17:00

 

Fridrichová Věra

 

14.

17:00-18:30

21.

16:00-18:00

 

 

 

 

 

 

Gofrojová Věra

 

14.

17:00-18:30

27.

15:00-17:00

17.

15:00-17:00

17.

15:00-17:00

14.

15:00-17:00

26.

15:00-17:00

9.

15:00-17:00

 

Hartingerová Zdeňka

 

14.

17:00-18:30

16.

14:00-16:00

13.

14:00-16:00

13.

14:00-16:00

10.

14:00-16:00

15.

14:00-16:00

12.

14:00-16:00

 

Jelinková Petra

 

14.

17:00-18:30

23.

14:30-16:30

20.

14:30-16:30

27.

14:30-16:30

24.

14:30-16:30

22.

14:30-16:30

19.

14:30-16:30

 

Jiranová Vendula

+ každou středu ráno 7:15-7:45

14.

17:00-18:30

22.

13:30-15:00

5.

13:30-15:00

12.

13:30-15:00

2.

13:30-15:00

7.

13:30-15:00

4.

13:30-15:00

 

Kabrhel Pavel

 

 

Informace podá Mgr. Bartoš

 

Karásková Miluška

 

14.

17:00-18:30

29.

14:30-16:30

26.

14:30-16:30

19.

14:30-16:30

9.

14:30-16:30

14.

14:30-16:30

4.

14:30-16:30

 

Kikinčuková Jitka

 

14.

17:00-18:30

27.

15:00-17:00

3.

15:00-17:00

10.

15:00-17:00

7.

15:00-17:00

5.

15:00-17:00

9.

15:00-17:00

 

Kmochová Marie

 

14.

17:00-18:30

28.

13:30-15:30

25.

13:30-15:30

25.

13:30-15:30

29.

13:30-15:30

27.

13:30-15:30

17.

13:30-15:30

 

Koldinská Radka

 

14.

17:00-18:30

27.

14:00-16:00

10.

14:00-16:00

10.

14:00-16:00

7.

14:00-16:00

5.

14:00-16:00

9.

14:00-16:00

 

Kovaříková Helena

 

14.

17:00-18:30

27.

14:00-16:00

14.

14:00-16:00

19.

14:00-16:00

23.

14:00-16:00

21.

14:00-16:00

18.

14:00-16:00

 

Kozáková Karla

 

14.

17:00-18:30

22.

14:30-16:30

19.

14:30-16:30

19.

14:30-16:30

16.

14:30-16:30

14.

14:30-16:30

11.

14:30-16:30

 

Krajinová Jana

 

14.

17:00-18:30

28.

15:00-16:00

25.

15:00-16:00

25.

15:00-16:00

22.

15:00-16:00

20.

15:00-16:00

10.

15:00-16:00

 

Lutonská Magda

 

14.

17:00-18:30

22.

14:30-16:30

12.

14:30-16:30

12.

14:30-16:30

16.

14:30-16:30

21.

14:30-16:30

11.

14:30-16:30

 

Maroušková Jaroslava

 

14.

17:00-18:30

29.

16:00-18:00

26.

16:00-18:00

26.

16:00-18:00

23.

16:00-18:00

28.

16:00-18:00

18.

16:00-18:00

 

McKinnon Charmaine

 

14.

17:00-18:30

20.

14:30-16:30

10.

14:00-16:00

10.

14:00-16:00

14.

14:00-16:00

19.

14:00-16:00

16.

14:00-16:00

 

Mrázek Aleš

 

14.

17:00-18:30

27.

14:30-16:30

3.

14:30-16:30

10.

14:30-16:30

7.

14:30-16:30

5.

14:30-16:30

9.

14:30-16:30

 

Nováčková Monika

 

14.

17:00-18:30

28.

14:30-16:30

 

 

 

 

 

 

Nývltová Dana

 

14.

17:00-18:30

15.a27.

11:40-12:35

12.a24.

11:40-12:35

12.a24.

11:40-12:35

9.a14.

11:40-12:35

7.a19.

11:40-12:35

4.a16.

11:40-12:35

 

Orendáčová Alena

 

14.

17:00-18:30

27.

15:00-17:00

24.

15:00-17:00

24.

15:00-17:00

28.

15:00-17:00

26.

15:00-17:00

16.

15:00-17:00

 

 

 

Papežová Hana

 

 

 

14.

17:00-18:30

 

 

20.a24.

11:40-12:35

 

 

24.a28.

11:40-12:35

 

 

24.a28.

11:40-12:35

 

 

24.a28.

11:40-12:35

 

 

26.a30.

11:40-12:35

 

 

9.a13.

11:40-12:35

 

Pešková Kateřina

 

14.

17:00-18:30

22.

14:00-16:00

26.

14:00-16:00

26.

14:00-16:00

30.

14:00-16:00

28.

14:00-16:00

18.

14:00-16:00

 

Pilařová Jaroslava

 

14.

17:00-18:30

21.

15:00-17:00

3.

15:00-17:00

10.

15:00-17:00

7.

15:00-17:00

5.

15:00-17:00

9.

15:00-17:00

 

Podalová Milada

 

14.

17:00-18:30

22.

15:30-17:30

 

 

 

 

 

 

Pultrová Alena

 

14.

17:00-18:30

21.

15:00-17:00

25.

15:00-17:00

25.

15:00-17:00

22.

15:00-17:00

20.

15:00-17:00

17.

15:00-17:00

 

Rosendorfová Milada

 

nemoc

 

 

 

 

 

 

 

Seidlová Lada

 

14.

17:00-18:30

28.

14:00-16:00

25.

14:00-16:00

25.

14:00-16:00

22.

14:00-16:00

20.

14:00-16:00

10.

14:00-16:00

 

Schejbalová Iveta

 

14.

17:00-18:30

16.a23.

12:35-13:30

6.a20.

12:35-13:30

13.a27.

12:35-13:30

10.a24.

12:35-13:30

15.a29.

12:35-13:30

5.a12.

12:35-13:30

 

Skácel Rudolf

 

14.

17:00-18:30

27.

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

Skácelová Radka

 

14.

17:00-18:30

27.

14:00-16:00

 

 

 

 

 

 

Stehnová Lenka

 

nemoc

 

 

 

 

 

 

 

Stuchlíková Pavlína

 

14.

17:00-18:30

 

 

 

 

 

 

 

Sündermannová Romana

 

14.

17:00-18:30

21.

14:30-16:30

25.

14:30-16:30

25.

14:30-16:30

22.

14:30-16:30

13.

14:30-16:30

10.

14:30-16:30

 

Truhlářová Eva

 

14.

17:00-18:30

21.

15:30-17:30

11.

15:30-17:30

11.

15:30-17:30

15.

15:30-17:30

13.

15:30-17:30

10.

15:30-17:30

 

Vaňková Radka

 

14.

17:00-18:30

27.

10:45-11:40

30.

11:40-12:35

24.

10:45-11:40

27..

11:40-12:35.

24.

10:45-11:40

27.

11:40-12:35

28.

9:40-

11:40

26.

10:45-11:40

29.

11:40-12:35

9.

10:45-11:40

12.

11:40-12:35

 

Váňová Soňa

 

14.

17:00-18:30

22.

15:00-17:00

26.

15:00-17:00

19.

15:00-17:00

23.

15:00-17:00

14.

15:00-17:00

4.

15:00-17:00

 

Vernerová Veronika

 

 

Informace podá Mgr. Vladimír Bartoš

 

 

Zpět