Informace pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia - aktualizace - seznamy učebnic k odevzdání

12.06.2020 08:21

Harmonogram dle pokynů MŠMT:

1) zkouška 9.6.

2) zveřejnění výsledků 17.6.

3) odevzdání zápisového lístku nejpozději do 24.6.

 

Vážení rodiče,

po přijetí Vašeho (Vaší) syna (dcery) na víceleté gymnázium, je nutné jeho (její) nástup na tuto školu stvrdit odevzdáním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. Ten vydává ZŠ – konkrétně výchovná poradkyně paní Mgr. Iveta Bartošová. Je proto nutné neprodleně po kladném výsledku přijímacího řízení požádat o vydání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU na e-mailové adrese bartosova@edu-zssnp.cz. Vlastní dokument bude připraven k vyzvednutí do dvou dnů po Vašem oznámení u výchovné poradkyně v níže uvedených termínech. 

Zápisový lístek může být vydán pouze zákonnému zástupci žáka, po předložení jeho dokladu totožnosti.

Termín vydávání zápisového lístku:

Pátek 19. 6. od 12:30 do 15:30   v kanceláři zástupců ředitelky.

Vzhledem k situaci Vás současně žádáme o navrácení kompletní sady učebnic svého dítě, dle daného ročníku.

Složení sad učebnic:

7. ročník – odevzdává  sadu 11/13 učebnic + 3 atlasy

Matematika 1, 2 a 3 ( Odvárko ) (3x98,-Kč)

Český jazyk 7 (Fr.) (169,-Kč)

Přírodopis 7 (Fr.) (169,-Kč)

Fyzika 7 (Fr.) (169,-Kč)

Zeměpis 7 (Fr.) (169,-Kč)

Dějepis 7 (Hravý d.) (149,-Kč)

Hudební výchova 7

Občanská výchova 7 (Fr.) (149,-Kč)

Sešitový atlas – Amerika (70,-Kč)

Sešitový atlas – Asie (70,-Kč)

Sešitový atlas – Afrika (70,-Kč)

tabulky  

Project 3 (angličtina) – pokud byla zapůjčena školou

Explora 1 (250,-Kč) (španělština) – pokud byla zapůjčena školou

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učebnice 5.ročník

 

Český jazyk

Matematika 1+2+3

Přírodověda – Život na Zemi, Země na vesmíru

Vlastivěda – Putování po ČR, Putování po Evropě, Obrazy novějších českých dějin

Čítanka

Hudební výchova

Angličtina  – pokud byla zapůjčena školou

Dohromady 11(12) učebnic

 

 

Zpět