Informace pro rodiče žáků 2. stupně

06.11.2017 12:58

Dne 14. 11. proběhnou na naší škole obnovené INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ.

 V době od 16:00 do 18:00 hodin budou v  učebnách a kabinetech (konkrétní rozpis bude k dispozici u vchodu do školy) jednotliví vyučující  podávat informace o žácích 6. - 9. ročníku jejich zákonným zástupcům. 

Pro zefektivnění procesu jsme vytvořili systém pořadníků, jehož pravidla prosím berte na vědomí a dodržujte. Pořadníky by měly fungovat následovně: Vedle dveří do každé místnosti, v nichž jsou informace podávány, je umístěna plastová krabička s kartičkami, na nichž je vždy uvedeno jméno vyučujícího podávající informace v dané místnosti a časové rozpětí. Kartičku si zákonný zástupce vybere vždy tak, aby dokázal čas dodržet (například v souvislosti s jinou konzultací). Kartičku pak odevzdá vyučujícímu. Kartičky si bere vždy tak, aby na sebe časově nenavazovaly (např. 16:00 Mrázek, 16:05 Bartoš), neboť vždy ztratí nějaký čas přesunem k další místnosti, kde může být mezitím informován někdo jiný. 

V případě předpokládané delší doby jednání lze vyzvednout maximálně 2 po sobě jdoucí časy. Děkujeme, že se společně s námi pokusíte vytvořit možnost lépe komunikovat o Vašich dětech.

Zpět