Informace pro dojíždějící žáky ve školním roce 2014/2015

25.06.2014 13:31

Hlavním důvodem pro zveřejnění této informace je zamezení vzniku chaosu a stresových situací u rodin žáků dojíždějících do školních zařízení v období začátku školního roku 2014/2015.

Podmínky Smluvních a přepravních podmínek stanovují, že žáci kteří budou od 1.9.2014 i nadále jezdit na žákovské jízdné potřebují, aby si předtím (nejlépe během posledního srpnového týdne) aktualizovali svou papírovou žákovskou průkazku, která je opravňuje využívat žákovské jízdné.

Většina žáků vedle zlevněného žákovského jízdného využívají ještě další výhody, poskytované prostřednictvím bezkontaktní čipové karty (BČK) IREDO - zejména se jedná o používání vícedenních nebo přestupních jízdenek nahraných na kartě IREDO.

Upozorňujeme, že pro nákup jízdenky na žákovské jízdné prostřednictvím BČK IREDO je zapotřebí, aby došlo na některém z 24 kontaktních míst IREDO k aktualizaci (prodloužení) tzv. žákovského profilu na období nového školního roku.

Totéž se týká studentských profilů (pro žáky a studenty v rozmezí od 15. do 26. narozenin).

Zpět