Informace k uzavření školy od 14.10.2020

13.10.2020 11:52

Nařízení vlády – uzavření školy od 00:00 hod 14.10.2020 do 1.11.2020

 

Dobrý den všem,

Dovolujeme si Vás informovat, že z rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 dojde od 14.10.2020 - 00:00 hod k úplnému uzavření Základní školy  Hradec Králové, třída SNP 694 (střediska: škola, družina, školní jídelna zůstávají mimo provoz)

Výuka

Výuka na prvním stupni bude probíhat formou distanční výuky.

Výuka na druhém stupni bude probíhat formou distanční výuky.

Asistence bude probíhat distanční formou.

Družina bude probíhat také distanční formou.

 

Veškeré náležitosti k jednotlivým formám výuky vyplývají z metodického doporučení vlády pro vzdělávání distančním způsobem a budou projednány během zítřka 14.10.2020.

Ve středu 14.10. bude probíhat distanční výuka pouze formou dohodnutou individuálně s jednotlivými učiteli (od původního rozvrhu 6. a 8. ročníku se upouští).

 

Školní jídelna

Školní jídelna nebude v době uzavření školy v provozu. Obědy budou odhlášeny počínaje zítřejším dnem 14.10.2020. Od 2.11.2020 budou automatickyobědy přihlášeny.

 

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy.

 

                                                                    Mgr. Šárka Sýkorová, ředitelka školy

 

Zpět