Informace k provozu školy v nouzovém stavu od 5.10.2020

02.10.2020 12:39
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vás informovali, že v době vyhlášení nouzového stavu od 5. do 18. 10. 2020 bude Základní škola třída SNP 694 fungovat bez omezení provozu všech svých středisek - škola, jídelna, družina. Omezení se týkají pouze výuky: zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy, pouze výuka teorie na obou stupních školy, zákaz sportovní činnosti v rámci tělesné výchovy na 2. stupni (pouze procházky venku, v nepříznivém počasí teorie).
Kroužky organizované Spolkem rodičů budou probíhat bez omezení, jediná úprava se týká žáků 2. stupně, kteří navštěvují sportovní kroužky: na tyto mohou docházet, nebudou však používat společné šatny a sprchy. Všechny sportovní kroužky budou přednostně probíhat venku! Ostatní pravidla týkající se hygienických opatření včetně roušek se nemění!

Šárka Sýkorová

ředitelka ZŠ SNP 
 
 

 

Zpět