Informace k opatřením v souvislosti s nákazou COVID – 19

31.08.2020 13:44

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost níže publikovanému článku s informacemi o základních závazných postupech při provozu školy, školní družiny a školní jídelny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID–19, které vychází z manuálu MŠMT.

Informace k opatřením v souvislosti s nákazou COVID – 19

Vážení rodiče,

vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci naší školy si přejí, aby se žáci u nás vzdělávali v bezpečném a příjemném prostředí.

Věnujte prosím pozornost informaci o základních závazných postupech při provozu školy, školní družiny a školní jídelny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19, které vychází z manuálu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19.

  1. Prosíme vás, abyste do školy posílali jen zdravé děti bez příznaků respiračního onemocnění.

  2. Nemocný žák nemůže být do školy vpuštěn.

  3. Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, bude umístěn do tzv. karanténní místnosti. Vás budeme v tomto případě kontaktovat, abyste si své dítě neprodleně vyzvedli. Vaší povinností je pak informovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  4. U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy.

  5. Prosíme vás, aby vaše dítě mělo vždy u sebe jednu „pohotovostní roušku“.

  6. V každé učebně budou mít žáci možnost umýt si ruce a použít dezinfekci.

  7. Ve škole bude prováděn zvýšený úklid s dezinfekcí. Vyučující zajistí častější větrání učeben.

  8. Vyzvedávání žáků ze školní družiny bude probíhat standardně pomocí domácího telefonu, kterým je vybaveno každé oddělení. Dospělá osoba, která žáka vyzvedává, nesmí vstupovat do prostoru chodby a heren školní družiny.

  9. Před vstupem do školní jídelny si budou všichni žáci mýt a dezinfikovat ruce, hladký průběh bude zajišťovat posílený dozor.

Vážení rodiče, prosíme vás, abyste do budovy naší školy vstupovali pouze v nezbytných případech za účelem úředního jednání. V prostorách školy používejte roušky.

Velice si vážíme vaší spolupráce v tomto období a pevně věříme, že společnými silami vše zvládneme.

Šárka Sýkorová, ředitelka školy


 

Zpět