Domácí testování ČŠI pro žáky

14.09.2015 20:26
Možnost domácího testování žáků  - součást Inspekčního systému elektronického testování
 
Na stránkách České školní inspekce www.csicr.cz v části  InspIS SET  pod odkazem  INFORMAČNÍ SYSTÉMY se po přihlášení dostanete do testovacího systému pro žáky základních a středních škol. 
Najdete zde testy z různých oblastí a předmětů s podrobným hodnocením a klíčem. Můžete si zadat i rodičovskou kontrolu.
 
 Tyto testy jsou žákům poskytovány k domácímu studiu zdarma.
 
 Na úvodní Nástěnce  https://set.csicr.cz/nastenka/  je také umístěna podrobná uživatelská příručka
Zpět