Dodatečná klasifikace

25.01.2021 17:03

V souladu se zákonem 561/2004 a Školním řádem ZŠ HK tř,. SNP 694  (odstavce 1.5 - 1.7) stanovuje ředitelka školy termín pro doplnění klasifikace u žáků, kteří nemohli být klasifikováni v 1. pololetí školního roku 2020-2021, od 1.2. - 28.2.2021, ve výjimečných případech do 31.3.2021. O konkrétním termínu a formě dodatečné klasifikace  pak budou zákonní zástupci žáků informováni písemně po ukončení 1. pololetí.  

Šárka Sýkorová

ředitelka ZŠ SNP 

 

Zpět