Burza středních škol on-line

26.10.2020 19:51

Burzy škol – letos ONLINE 

S letošními burzami/výstavami středních škol to nevypadá příliš dobře. 

Letos tedy uspořádáme letos burzy škol on-line. Velká většina středních škol si na jaře vyzkoušela nějaké modely on-line výuky – ať už Microsoft Teams nebo Google Meets nebo něco obdobného. 

Termíny burz jsou známé jak pro střední tak i základní školy. Střední školy počítaly s personálním obsazením burz, základní školy počítaly s účastí žáků na burzách – tzn. změna by byla pouze v tom, že by si Vaši deváťáci na počítači  otevřeli https://burzaskol.online, vybrali by si výstavu, prohlédli by si obory škol, které se burzy účastní a přes internet se připojili do jejich on-line prostředí (Microsoft Teams/Google Meets/Zoom/... - podle toho, co která střední škola používá). Tam by se už mohli vyptávat na vše, co je o škole zajímá - buď přímo přes kameru a mikrofon nebo aspoň pomocí chatu. Pro komunikaci mohou žáci využít i své chytré telefony.

 Toto je asi ta nejlepší cesta, jak v současné situaci volbě budoucí střední školy deváťákům pomoci. 

BurzaŠkol.Online má pro každou výstavu vyčleněná dvě časová okna. První okno je 8:00-12:00 a je určeno pro přístupy deváťáků přímo ze základních škol a druhé okno je 18:00-21:00 a je určeno pro přístup žáků a jejich rodičů z domova.

 

Zpět