AKTUALIZACE METODIKY OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ HK tř. SNP

28.05.2020 09:40

Od 27.5.2020 byla aktualizována metodika MŠMT, která mimo jiné mění následující: umožňuje za dodržování mimořádných opatření chodit s žáky mimo areál školy na bezpečná místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob, dále umožňuje řediteli školy zařadit žáka do školní skupiny (které u nás vznikly pro prezenční výuku na 1. stupni) i dodatečně (ale nesmí být překročen maximální počet žáků 15 a musí být dodržena neměnnost skupin). Personálně organizační podmínky školy umožňují doplnit již existující vyučovací skupiny do počtu 15, při dodržení všech bezpečnostních pravidel. Při zájmu o dodatečné zařazení do skupiny kontaktují rodiče zástupkyni pro 1. stupeň, která v případě volné kapacity přiřadí žáka do skupiny v daném ročníku.

 

Šárka Sýkorová

ředitelka ZŠ SNP 

 

Zpět