Meteorologická pozorování

Na škole již od prosince roku 2003 provádíme základní meteorologická pozorování. Záznamy o této činnosti naleznete na adrese https://kurzwebu.wz.cz/index.htm .