Zavřít

Cookies na stránkách Reflex

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, aby jste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

Základní škola Hradec Králové,
tř. SNP 694

Hygienická a protiepidemická opatření

 

Ve dnech 1., 6. a 9. září proběhne ve škole antigenní testování žáků. Testování se bude provádět neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu. Výjimku tvoří žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů od dokončeného očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní). Případně může žák doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.Takové dítě nosí roušku nebo respirátor i při výuce, ve ŠJ sedí na vyhrazeném místě, v tělocvičně necvičí, nezpívá, používá určené hygienické zařízení, při jídle musí být 1,5 m od ostatních.

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku, škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.


- V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.
- Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

Ve škole budeme nadále dodržovat všechna hygienická pravidla zabraňující šíření onemocnění covid-19 (dezinfekce a mytí rukou, časté větrání a úklid).

Ve společných prostorech školy platí nadále pro všechny povinnost ochrany nosu a úst pomocí roušek nebo respirátorů.

V případě, že se u vašeho dítěte objeví jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, budeme vás neprodleně kontaktovat  za účelem vyzvednutí dítěte ze školy.

Děkujeme Vám za spolupráci, jedině s Vaší pomocí vše zvládneme.